Školné za druhé pololetí

Školné za druhé pololetí
Informace k platbám za druhé pololetí parkour kroužku v roce 2020.

Změna

Toto pololetí nebude školné 2 400,- Kč, ale vzhledem k současnému stavu pouze 700,- Kč.

Platby můžete posílat na účet 115-3890200277/0100 (Komerční banka a.s.).

Někteří z rodičů nám již školné poslali, tak nám neváhejte napsat :)