Přidáno 15 míst k 3. turnusu

Přidáno 15 míst k 3. turnusu
Pro velký zájem o naše tábory se nám podařilo zajistit dalších 15 míst na letní tábor

v termínu pátek 30. - čtvrtek 5. srpna 2021 (3. turnus).

Informace a přihlášku naleznete zde.